Mám zájem o rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je ideálním a efektivním způsobem vymáhání pohledávek především pro poskytovale nebankovních půjček, telekomunikační společnosti, leasingové společnosti a další ...

Co je rozhodčí doložka

Rozhodčí doložka je ujednání dvou nebo více smluvních stran (osob) o tom, že svůj (své) existující či budoucí spor(y) - všechny nebo z určitého právního vztahu nebo okruhu právních vztahů - podřizují dohodnutému stálému rozhodčímu soudu či rozhodci (rozhodcům) ad hoc.

Rozhodčí doložka může být součástí hlavní smlouvy (rozhodčí doložka) či být uzavřena samostatně (rozhodčí smlouva). Rozhodčí doložka řeší též určení rozhodčího soudu/rozhodce a může obsahovat procesní pravidla. Rozhodčí doložka se vztahuje také na otázky platnosti smlouvy, na základě které vznikl, resp. měl vzniknout daný právní vztah, a na právní otázky související (např. zajištění, smluvní pokuty, odpovědnostní vztahy vyplývající z dané smlouvy aj.). Rozhodčí doložkou si tak strany mezi sebou sjednávají, že majetkové spory mezi nimi, k jejichž projednání by jinak byla dána pravomoc obecných soudů, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (tzv. arbitrabilita sporu).

 

Kontaktujte nás

Na vaší poptávku budeme reagovat nejpozději do dvou pracovních dnů. Děkujeme.